FEED THE HUNGRY

Feed the Hungry - nadační fond Krmte hladové

UGANDA

Červenec 2013
Drahý příteli, sestro, bratře!
Už jsem se o tom zmiňoval v minulých měsících. Ve východní části Ugandy je v džungli na 50.000 uprchlíků z Demokratické Republiky Kongo, kde zuří občanská válka.
Náš ředitel pro východní Afriku pastor Solomon Mwesige získal povolení ugandské vlády a zřídil uprostřed utečeneckého tábora kuchyni, kde nyní dostává obědy 8.000 dětí. Současně se mu podařilo mezi uprchlíky najít pastory a učitele, kteří přes den organizují vzdělávání pro děti a křesťanské bohoslužby pro dospělé.
Zkus si představit, jak člověk, který žije jako chudák ve své zemi, musí opustit svůj domov a vydá se na cestu pěšky do jiné země a skončí někde uprostřed džungle. Děti bez bot mají nohy napadené parazity. Nedostatek pitné vody způsobuje obrovské hygienické problémy. Utečenecký tábor bez řádu a bez zásobování. Tisíce zoufalých lidí, kteří bojují o holé přežití.
A teď si představ jakou jsme dostali nabídku! Jeden z nadšených amerických partnerů FTH nabídl zdvojnásobení každého finančního daru až do celkové výše jednoho milionu korun. Připravujeme během následujících měsíců dopravit do Ugandy 4 kontejnery rizota v celkové ceně 2 miliony korun. Za to pořídíme 896.000 obědových porcí. To by znamenalo, že 8.000 dětí, které od nás nyní každý den dostanou oběd, budou mít zajištěné obědy na následující 4 měsíce. Každá tvá koruna tak díky zdvojnásobení poskytne jeden oběd.
Příteli, kolik obědů bys mohl pomoci poskytnout těmto zuboženým dětem? V září osobně pojedu do Ugandy, abych ti osobně přivezl zprávy o situaci v táboře a přesvědčil se na vlastní oči, jak tvůj dar zachraňuje nejen pozemské životy těchto dětí. I neuvěřitelná obětavá práce několika pastorů tisícům zubožených lidí má díky tvé podpoře neuvěřitelný vliv na příležitost k věčné záchraně skrze Ježíše Krista.
Myslíš, že by ses mohl pomodlit a zvážit, kolik bys ty sám mohl zachránit životů? Za 120 korun poskytneš jednomu dítěti obědy na 4 měsíce. Kolika dětem bys prosím mohl pomoct ty?
Za hladové děti z Konga v Rwamwanje v Ugandě a za hrstku konžských pastorů, kteří se snaží pomáhat…
S láskou
Daniel Skokan
Pokud chceš pomoci dětem z Demokratické Republiky Kongo v Ugandě, pošli prosím svůj dar v ČR na účet 19-2783450217/0100 s variabilním symbolem 1303.
Na Slovensku prosím pošli svůj dar na účet 2622701492/1100.

Více informací o projektech Krmte hladové, Denně plné bříško i možnost přihlásit se k pravidelným darům a odebírání zpravodaje na adrese: FEED THE HUNGRY, nadační fond Krmte hladové, P. O. Box 39, 158 00 Praha 5, email:ucetni@krmtehladove.cz,
tel. 607 186 282, www.krmtehladove.cz
Pokud výše vybraných prostředků překročí potřeby jednotlivého projektu, budou takové prostředky použity na další projekty krmení hladových.

RUBRIKY
ZASÍLÁNÍ NOVINEK

Přeji si dostávat informace o novinkách na vašem serveru na níže uvedenou e-mailovou adresu:  ANO NE

jméno:

e-mail:

jazyk:      CZ SK

KONTAKT