FEED THE HUNGRY

Feed the Hungry - nadační fond Krmte hladové

Přehled, komu organizace Krmte hladové ve světě pomáhá.

Pomoc jídlem v progamu „Denně plné bříško“

Pouze 6 dolarů stojí jídlo pro jedno dítě na měsíc v našem programu „Denně plné bříško“,což je jeden z nejúčinnějších způsobů, jak podpořit hladové děti po celém světě. Nejenže dítě v programu „Denně plné bříško“ dostane jídlo, ale tento program také pomáhá chlapcům a dívkám získat vzdělání, čímž mají naději na lepší a jasnější budoucnost.

Prostřednictvím našich každodenních potravinových programů a sítě místních pastorů a církví nám program „Denně plné bříško“ také pomáhá poskytovat duchovní potravu pro tyto děti,  jejich rodiny a  komunity, aby poznali, jak dobré je žít život v plnosti.

Jsme velmi nadšeni touto příležitostí vidět 125 000 dětí nakrmených prostřednictvím naší společné práce. Tvá pravidelná měsíční podpora  programu „Denně plné bříško“ nám dává jistotu vědět, že budeme moci i nadále naplňovat fyzické, duchovní a emocionální potřeby dětí, včetně těch z níže uvedených zemí.

Děkujeme ti, že jsi tady pro tyto děti, které potřebují vědět, jak dobře se žije život v plnosti. Tvoje měsíční podpora prostřednictvím organizace „Denně plné bříško“ znamená hodně pro ty, kteří mají tak málo, a  nám to pomůže poskytnout jim jídlo na dnešek a naději pro zítřek.

 

 

Od Petra tobě

Drahý příteli,

Někdy nám úkol krmení hladových může připadat ohromující. Ale já chci, abys věděl, že tvoje podpora má skutečně významný vliv na životy tisíců lidí doma i v zahraničí.

Od opuštěných uprchlických dětí v Ugandě, které dostaly jídlo, přístřeší a vzdělání, po hladové rodiny v Memphisu, tvá podpora pomáhá měnit životy každý den a přináší tolika lidem naději!

Obzvláště povzbudivé bylo vidět tolik ohrožených dětí, jak se jim dostává vzdělání skrze práci organizace „Krmte hladové.“ Toto je velmi důležitý krok k tomu, aby chudoba byla nakonec zlomena v životech těchto dětí. Začínají totiž být vybaveny pro zaměstnání a získávají dovednosti potřebné k zahájení svého vlastního podnikání. 

Jednou z úžasných věcí je, že tvá podpora umožňuje aktivně organizaci „Krmte hladové“ přinášet světlo do některých velmi temných situací. Staráme se nejen o fyzické potřeby lidí, ale také se s nimi sdílíme o Boží lásce v Ježíši.  Zatímco život i nadále pokračuje pro mnohé bojem, Boží zaslíbení, které nalezneme ve Zjevení 7:17 poskytuje věčnou naději.

„Neboť Beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí“. (Ekum. překlad)

To je tak nádherný obraz budoucnosti a je to Boží zaslíbení pro všechny, kteří v Něho věří.  Je úžasné podělit se o tuto útěchu s těmi, kteří poznali tolik utrpení a bolesti.

V roce 2015 je naším cílem nakrmit každý den 125 000 dětí a z velké části se tak stane prostřednictvím našeho programu „Denně plné bříško“. Chci tě srdečně povzbudit, aby ses podíval na stranu 5 tohoto zpravodaje. Jsem velmi nadšený, kolik dětí můžeme nakrmit prostřednictvím tohoto programu. A já doufám, že ty budeš také.

Skrze tvé partnerství mnozí najdou naději uprostřed okolností, které vypadají beznadějně. Život v plnosti se žije dobře. Vzdávám díky za všechno, čeho jsme byli schopni spolu dosáhnout prostřednictvím organizace „Krmte hladové“, a těším se na pokračování tvé podpory v poskytování jídla, přístřeší, vzdělání a věčné naděje lidem v nouzi.

Protože život v plnosti se žije dobře

Peter Sumrall

 

Být součástí vize  v nakrmení 125 000 dětí každý den v roce 2015

Organizace „Krmte hladové“ je nadšená, že se s Tebou může podělit o svou vizi na nakrmení 125 000 hladových dětí každý den v roce 2015 - což je o 25% více než v loňském roce. Je to odvážný cíl, ale s Boží pomocí a tvojí podporou jsme přesvědčeni, že to můžeme naplnit.

Během let růstu jsme konečně dosáhli toho, že máme potřebnou infrastrukturu, abychom mohli distribuovat jídlo velkému počtu dětí. A teď už jen potřebujeme dostatek finančních prostředků, aby se nakonec mohl sen stát skutečností. A sem vchází náš program „Denně plné bříško“. Je snadné pro přátele jako ty být součástí této vize tak, že dáváš pravidelné měsíční částky.

Program „Denně plné bříško“ je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak zachránit děti před hladem. Partneři programu „Denně plné bříško“ nám pomáhají přesně plánovat budoucnost tím, že dávají dary pravidelně každý měsíc. A skutečně tak mají trvalý dopad na životy mnoha z nejchudších a nejpotřebnějších obyvatel světa.

Zde je několik příkladů toho, jak partneři programu „Denně plné bříško“ mají vliv na rodiny v nouzi v posledních několika letech.

SEVERNÍ KOREA

Mohli jsme poskytnout stovky tisíc kilogramů semen sóji zoufalým rodinám žijícím na odlehlých venkovských místech v Severní Koreji, v jedné z nejvíce znevýhodněných oblastí světa. Semena byla zaseta a sklizena a rodiny si mohly užívat  plodů  své práce.

UGANDA 

Partneři programu „Denně plné bříško“ nám umožnili nakrmit tísíce uprchlíků z Demokratické republiky Kongo, kde válka, chudoba a sexuální násilí činí život nesnesitelným. Díky této podpoře jsme nikdy nemuseli poslat pryč hladové dítě. Nicméně, protože stále přetrvávají podmínky obtížné pro tolik uprchlíků, budeme v dohledné budoucnosti i nadále poskytovat jídlo hladovějícím v Ugandě.

KAMBODŽA

Bůh si používá program „Denně plné bříško“, kde partneři pomáhají proměnit životy dětí v provincii Kampong, dětí, které vyrůstaly v národě zatíženém po desítky let ochromující chudobou. Miliony lidí hrozně trpěly hladem a násilím od své vlády a rodiče zápasí, aby mohli nakrmit své vlastní děti. Prostřednictvím partnerů programu „Denně plné bříško“ má nyní mnoho mladých Kambodžanů dostatek jídla a vidí návrat naděje.

Burkina Faso

Mohli jsme poskytnout základní pomoc více než 2000 sirotků a ostatních dětí v této oblasti ovládané muslimy. V prostředí, kde roste radikální islám, má organizace „Krmte hladové“ jedinečnou příležitost sdílet evangelium s mnoha mladými lidmi slovem i skutkem. I navzdory nejistotě způsobené extrémisty,  máme společně s Kristem velký vliv.

Filipíny

Při nárazech větru 235 km/h v roce 2013 se přehnal Tajfun Haiyan přes střed Filipín a zpustošil je, tisíce lidí pozabíjel a ještě více lidí bylo nezvěstných. Díky podpoře organizace “Krmte hladové” jsme mohli poskytnout okamžitou pomoc a zachránit rodiny v Cebu, Leyte a Taclobanu. Naším cílem je otevřít v letošním roce další jídelní centra programu „Denně plné bříško“ pro některé z nejvíce ohrožených dětí v centru Filipín.

Jsme tak vděční za tvůj soucit pro ty, kteří bojují denně, aby měli dostatek jídla. Těšíme se na partnerství s tebou v roce 2015, kdy se snažíme nakrmit 125 000 dětí denně a nechat mnoho dalších poznat a pocítit plnost života!

Uprchlické děti v Ugandě mají jasnější budoucnost díky přátelům jako ty

Přistání v Entebbe na mezinárodním letišti v Ugandě může být bolestivým zážitkem.  Krásné domy ležící na břehu jezera Victoria ostře kontrastují s tím, jaký je skutečný život pro zoufalé uprchlíky jen několik hodin cesty odtud.  

Tito uprchlíci přicházejí do Ugandy po tisících, prchají před  násilím v Jižním Súdánu a v Demokratické republice Kongo. Přicházejí slabí a vystrašení, přinášejí si s sebou jen to, co mohou unést. Mnohé z dětí viděli své vlastní rodiny, jak jsou popravovány. A někteří zažili nevyslovitelné násilí z rukou vražedných hrdlořezů.

Nejsou prostě žádná slova, která by popsala bolest na tvářích těchto vzácných chlapců a děvčat. Ale díky podpoře přátel, jako jsi ty, je organizace „Krmte hladové“ schopna dopravit jídlo a humanitární pomoc pro více než 29 000 dětí do 30 potravinových stanic v Ugandě.

A zatímco se staráme o jejich fyzické potřeby, sloužíme také na jejich školách a neustále se snažíme  podporovat zakládání místních sborů. Jeden tábor má již čtyři sbory a mnoho mladých chlapců a děvčat přicházejí poznávat lásku, kterou k nim Bůh má.

 Pomoc zoufalým dětem v nouzi se dotýká srdce Ježíše, který řekl: “Cokoli jsi udělal pro jednoho z těchto mých nejmenších ... jsi udělal pro mne" (Matouš 25:40). Uganda je naplněna “těmi nejmenšími” -  nevinnými maličkými, kteří trpí ne svou vlastní vinou. Takže děkuji za tvoji ochotu sloužit těmto dětem spolu s námi a za modlitby, aby se staly duchovně a fyzicky silnými v nadcházejících měsících, na cestě k budoucnosti prosvětlené nadějí.

 

UGANDA

Počet obyvatel: 35 873 253 (2012)

Etnická skupina: Baganda, Banyankole, Basoga, Bakiga, Iteso, Langi  a další

Hlavní náboženství: římsko-katolické

Začátek programu: 2007

Potravinové stanice: 30

Celkem nakrmených: 29 880

Po vražedném  režimu Idi Amina v 70. letech  a porušování lidských práv na začátku 80. let se Uganda stala poměrně stabilním  národem ve Východní Africe. V současné době  zde v uprchlických táborech žijí stovky tisíc uprchlíků z Demokratické republiky Kongo a  Jižního Súdánu, kteří již překročili hranice Ugandy ve snaze uprchnout ze svých válkou sužovaných  zemí. Tisíce dalších dále přicházejí, což znamená, že poptávka po potravinách a evangeliu  roste každý den.

 

      Prosím modlete se:

Modli se za pokračující stabilitu v celé Ugandě, která zajistí spolehlivost národní infrastruktury, abychom mohli pomáhat těmto uprchlíkům co nejvíce.

Pros Boha, aby vedl více přátel, jako jsi ty, aby dávali, což pomůže organizaci „Krmte hladové“  ukázat stále většímu počtu mužů, žen a dětí, že život v plnosti se žije dobře.

Modli se, aby křesťanská komunita v Ugandě uvítala tyto uprchlíky a sloužila jim dobře ve jménu Ježíše.

 

       Podpora dává hladovým naději i přímo v USA

Spojené státy jsou zemí svobody, příležitostí a prosperity. Ale víš, že jeden milion dětí jde spát hladových dnes večer i v Americe? Ve skutečnosti se odhaduje, že 48 milionů Američanů si není jisto, odkud přijde jejich další jídlo.

Hladoví lidé žijí téměř v každé obci  naší země ... možná i tam, kde žiješ. Ale díky podpoře od přátel, jako jsi ty, jsme byli schopni velkoryse reagovat a prostřednictvím několika iniciativ ukázat hladovým rodinám tady doma, jak dobře se žije život v plnosti.

Když v minulém roce na jihu a středozápadě vypukla série tornád, přátelé jako jsi ty velkoryse dali a tím poskytli tuny připraveného jídla, vodu a nezbytné zásoby rodinám, které přišly o tolik v důsledku devastace.


Tvá podpora je rovněž velmi důležitá v městských "potravinových pouštích" jako v Memphisu – jednom z nejhladovějších měst v našem národě. Díky přátelům jako jsi ty, Církev života poskytuje v Memphisu jídlo pro tisíce hladových dětí, rodin a seniorů každý týden.

Nejen to, ale jsou také partnerem s několika školami po celém městě, aby se ujistili, že jejich studenti mají  něco k jídlu i o víkendech.

 

Tvá podpora pomáhá skrze organizaci „Krmte hladové“ distribuovat balíčky s jídlem rodinám, které by se bez nich neobešly. Tyto balíčky výživného jídla jako těstoviny, mouka, kukuřičná mouka a konzervy pomáhají doplnit zásoby, které tyto rodiny mají ve svých skříních - což je často velmi málo.

Počítáme Tě mezi naše největší požehnání. Děkuji Ti za modlitby a dary, které ukazují tak moc napříč naším národem, že život v plnosti se žije dobře.

 

Kdo jsme

Organizace „Krmte hladové“ byla založena v roce 1987 misionářem Dr. Lesterem Sumrallem (1913 – 1996), který reagoval na Boží výzvu: „Ať moje církev ve třetím světě neumře hlady před tím, než se vrátím“.

Organizace „Krmte hladové“ vydala více než 250 mil. dolarů za potraviny a zásoby hladovým a zraněným lidem v 92 zemích po celém světě.

Také pomáháme  s jídlem v nouzi i při katastrofách, jako bylo v Japonsku tsunami, zemětřesení na Haiti, tornáda v Oklahomě, hladomor  ve Východní Africe a krize v Sýrii.

 

Jak pracujeme

Sledujeme Kristovo volání na naplnění fyzických, emocionálních a duchovních potřeb lidí v krizi, nechat je dozvědět se o Bohu, který je schopen nasytit všechno, co žije. ( Žalm 145: 16)

Díky tvé finanční a modlitební podpoře dodáváme jídlo a zásoby přes pastory a církve.

RUBRIKY
ZASÍLÁNÍ NOVINEK

Přeji si dostávat informace o novinkách na vašem serveru na níže uvedenou e-mailovou adresu:  ANO NE

jméno:

e-mail:

jazyk:      CZ SK

KONTAKT